Start Nieuwe Beginnerscursus Januari 2021. ( Bij voldoende aanmeldingen) Info onder knop " Beginnerscursus"

Algemeen:

Het aanvragen van slachtoffers wordt gedaan via de coördinator van een kring. Vermeld wordt het aantal slachtoffers, plaats, aanvangstijd en eventueel bepaalde letsels.  Vóóraf moet op basis van de tarieven tussen de aanvrager en de kringcoördinator de totale vergoeding aan kosten, inclusief de reiskosten, duidelijk worden afgesproken. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.  

 

 

We hanteren verschillende tarieven: 

voor het optreden bij plaatselijke EHBO-verenigingen, Rode Kruis, KNRM, reddingsbrigades en basisscholen;
 • EHBO- verenigingen € 7,50 p.p. per lesuur, met een minima van 2 uur
 • EHBO- wedstrijden en demonstraties € 16,50 p.p.
 • EHBO-examens € 11,00 p.p./ uur  max. 12 kandidaten
 • EHBO-wedstrijcen en demonstraties € 16,50 p.p.
 • Kaderrayonbijeenkomsten € 17,50 p.p.
 • Reiskosten worden apart verrekend. 

Reiskosten:

Kosten gemaakt van huis naar de plaats van optreden v.v.

 • wordt van het openbaarvervoer gebruik gemaakt, dan worden deze kosten volledig vergoed.
 • bij eigen vervoer geldt een vergoeding van € 0,19 per km. onbelast of € 0,29 per km. belast. 
voor het optreden bij bedrijven, overheidsdiensten, scholen voor voortgezetonderwijs en andere instellingen.
 • € 25,00 p.p. per uur, met een minimum van 3 uur.
 • Inbegrepen zijn grimeer-, porto- en telefoonkosten.
 • Reiskosten worden apart verrekend.
 • Administratiekosten € 2,50 / per lotus / per inzet.

Het komt regelmatig voor dat Lotusleden wordt verzocht om, zowel bij verenigingen als bij bedrijven, anderen te grimeren.    

Reden hiervoor kan zijn dat er te weinig Lotusslachtoffers beschikbaar zijn of dat de opdrachtgever wil besparen op de kosten voor de inzet van Lotusslachtoffers.

De vereniging kan hiervoor begrip opbrengen hoewel zij hier geen voorstander van is.

Het streven moet zijn om voor elk slachtoffer een gediplomeerd Lotus in te zetten.  ( Evt. een Lotus in opleiding onder begeleiding van

een gediplomeerde Lotus.)

Toch wil de vereniging hier tot op zekere hoogte ook wel aan meewerken, zolang het aantal werkelijke Lotusslachtoffers en de te grimeren " leken " in redelijke verhouding staan tot elkaar. 

Wel moet de opdrachtgever er rekening mee houden dat hieraan extra kosten zijn verbonden. Lotusslachtoffers gebruiken hun eigen grime-materialen hiervoor. Vandaar dat er een vergoeding wordt gevraagd van € 3,50 per te grimeren " leek ".