Start Nieuwe Beginnerscursus Januari 2021. ( Bij voldoende aanmeldingen) Info onder knop " Beginnerscursus"

Lotusexamen 2 juni 2012

 

Afgelopen zaterdag 2 juni 2012 behaalde een van onze leden, met name Daniëlla Wouters, haar LOTUS diploma.

Bij deze namens het bestuur, instructeurs en leden van harte gefeliciteerd!