Ziektebeelden

Ziektebeelden

 

Diabetes mellitus – Suikerziekte

 

Normale bloedsuikerwaardes tussen de 4 en 8 mmol/liter

Nuchtere waarde ligt tussen 4 en 5,6 mmol/liter

Diabetes – normale bloedzuikerwaarde > 6 mmol/liter nuchter

                                                                 > 11 mmol/liter  niet nuchter

 

 Hypo – bloedsuikerspiegel < 4 mmol / l

 

Symptomen:

 • Zweten
 • Trillen       
 • Duizeligheid
 • Wisselend humeur (opeens heel boos worden)
 • Ongeconcentreerd zijn
 • Hoofdpijn
 • Moe zijn
 • Hongerig zijn
 • Bleke gelaatskleur

 

Hyper – bloedsuikerspiegel > 10 mmol/l

 

Symptomen: 

 • Veel plassen
 • Veel dorst hebben en houden
 • Vermoeid zijn
 • Plotselinge humeurigheid, snel boos worden
 • Misselijk zijn of overgeven
 • Alles voelt vervelend

 

Epilepsie

 

2 soorten:        Partieel -  beginnend vanuit een plek in de hersenen

                        Gegeneraliseerd – beginnend vanuit de hele hersenen ( altijd stoornis

                                                       In het bewustzijn

 

Partiële epilepsie:  

1. Partieel eenvoudig   - helder bewustzijn

 symptomen:  - vreemde sensaties

                          - tintelingen, schokken, spiertrekkingen,kramp

                           - onzeker, angstig

                           - abnormaal blij bv. Lachen op begrafenis

                           - rare geurtjes ( alles gaat stinken )

                            - dingen horen die er niet zijn ( bv. hoge fluittoon, muziek, doofheid)

                            - bleek

                               

                                                           

                                               

            2. Partieel complex – bewustzijn is compleet of gedeeltelijk verdwenen

                 symptomen:  - voelt aanval vaak aankomen

                                       -      Automatismen vb. Friemelen, smakken 

                                       -      Onrust bv. uitkleden, aankleden, weg willen lopen

                                       -      Heftige reacties vb trappelen, dreigend of agressief gedrag

                                 -      Soms alleen een sterk verlaagd bewustzijn , reageert niet op aanspreken en staart                              voor zich uit

 

Gegeneraliseerde epilepsie:

            1. Absences

                        symptomen: - vaak op jonge leeftijd

                                              - soms subtiele bewegingen of schokjes

                                              - 3 tot 30 sec. Voor zich uitstaren en dan bezigheden hervatten

                                              - heel frequent , soms wel tientallen keren per dag

               2. Tonisch-clonische aanval ( grote aanval – bekend als grand mal )

                            symptomen: - beginnen vaak met een partiële aanval

                                                - merken het soms al dagen tervoren ( voelen zich niet lekker, 

                                                  zijn prikkelbaar of hebben bv. hoofdpijn.

                                                -  soms voorafgaand aan aanval een aura – dit is een aanval

                                                   die in een deel vd hersenen begint – bep. Verschijnselen

                                                   zoals opstijgend gevoel vanuit de maag, bepaalde geur                                                     

                                                   ruiken, kleuren zien – afhankelijk vd plaats in de hersenen

                                                 - tonische fase ( eerste fase)  ca. 30 sec.                 

                                                           * hele lichaam verstijft, alle spieren spannen aan

                                                            * lucht wordt uit longen geperst – schreeuw

                                                            * bewusteloosheid

                                                            * verstoorde ademhaling door spierspanning, mensen

                                                              kunnen blauw aanlopen

                                                            * speekselophoping in keel ( slikken niet mogelijk)

                                                            * beknelde tong of wang tussen tanden, daardoor

                                                               evt. Verwonding, bloed uit de mond

                                                            * hartslag onregelmatig in het begin, daarna sneller

                                                                       dan normaal

                                                    - clonische fase ( 2efase ) 30 sec. Tot 1,5 min

                                                              * korte tijd verslapping vh lichaam

                                                              * daarna opnieuw spannen van de spieren

                                                              * afwisselend verslappen en aanspannen veroorzaakt                                                         

                                                                schokken in armen, benen en gezicht

                                                              * ademhaling komt weer hortend op gang

                                                              * opgehoopt speeksel wordt als schuim naar buiten                                                                           

                                                                geblazen.

                                                     - verslappingsfase – van 1 tot enkele minuten

                                                               * schokken nemen geleidelijk af

                                                               * perioden van verslapping nemen toe

                                                               * bleke huid

                                                               * diepe rochelende ademhaling

                                                               * soms urineverlies of overgeven

                                                               * einde vd aanval gaat gepaard met diepe zucht

                                                         - herstelfase – van 5 min. tot een dag of langer

                                                                * schokken houden op, persoon blijft nog even buiten

                                                                  bewustzijn

                                                                * meestal na bijkomen verward

                                                                * weten niet waar ze zijn of wat er gebeurd is

                                                                * vaak hoofdpijn

                                                                * willen slapen, doodmoe

                                                                * spierpijn, soms tijdelijke verlamming aan één kant

 

            3.Myoclonische aanval – bewustzijn nauwelijks of niet verstoord

                   - spieren in armen en benen trekken plotseling samen ( schokjes)

                  - soms 1 schokje, soms hele serie

                   - duren kort

                   - soms ook schokjes in het aangezicht

              4. Atonische aanval – verlaagd bewustzijn

                        - spierverslapping

                         - begint plots zonder waarschuwing vb. In elkaar zakken

                        - bewusteloosheid duurt paar sec.

 

 Hartkwalen 

 

Hartkramp ( angina pectoris) - pijn op de borst

                                                 - uitstralend naar hals, armen of rug

                                                 - treedt vaak op bij emotie, inspanning, temperatuurwisseling

                                                 - verdwijnt wanneer oorzaak wordt opgeheven

                                                of- tabletje of spray onder tong wordt genomen

                                                        - pijn hoeft niet, druk middenvoor op borst kan al uiting zijn

                                                        - klachten lijken op hartinfarct maar verdwijnen

Hartinfarct ( myocardinfarct) - drukkende, benauwende, beklemmende pijn op de borst

                                                - pijn uitstraling naar hals, kaken, schouders, linkerarm (pink)

                                                       soms naar beide armen.

                                                 - SO is onrustig en angstig

                                                      - SO transpireert ( klam zweet) 

                                                     - misselijk, soms braken

                                                     - kan er uit zien als in shock zijnde

                                                       - wat bleke gelaatskleur 

Hartritmestoornissen – veel te snel hartritme, wel regelmatig ( kamertachycardie)

                                    - kamerfibrilleren ( onregelmatig, chaotisch hartritme)

                                    - vaak gasping 

                                       - onregelmatig happen naar lucht

                                        - bewusteloosheid met niet normale ademhaling uitbeelden

                                        - gestrekte armen, verkrampte vingers, handen

Hartfalen – verminderde pompfunctie

                 - vermoeidheid

                  - kortademigheid ( vooral bij inspanning)

                  - opgezette benen, enkels

                  - koude handen en voeten

                  - opgeblazen gevoel en moeilijke stoelgang

                  - verminderde eetlust en toch zwaarder worden

                  - prikkelhoest ( vooral bij platliggen)

                  - onrustig slapen

                  - ’s nachts vaak plassen

                  -  vergeetachtigheid, gebrek aan concentrattie

 

                     acteren  - plotseling benauwd, kortademig

                                      - opgetrokken schouders ( gebruik hulpademhalingsspieren)

                                      - wijde neusvleugels

                                      - korte inademing

                                      - langere uitademing , gierend, rochelend

                                      - vermoeid, vol gevoel

                                      - zieke, angstige indruk

                                      - onrustig, vaak controle kleding langs halslijn 

 

Parkinson

Talrijke symptomen, is een gecompliceerde ziekte, zowel motorische als niet motorische klachten.

 

Meest voorkomende klachten:

 

-      Trillen ( in rusthouding)

-      Stijfheid

-      Langzamer en minder bewegen

-      Vermoeidheid

-      Schuifelend lopen

-      Arm of been niet meer kunnen bewegen

-      Moeite met evenwicht houden en coördinatie

-      Moeite met praten ( zachter en monotoon)

-      Moeite met schrijven ( verkrampt)

-      Vlakke gelaatsuitdrukking (masker)

Regelmatig voorkomende klachten:

 

-      Blaas- en darmproblemen

-      Obstipatie

-      Vallen en duizeligheid

-      Oogproblemen

-      Pijn in ledematen

-      Depressiviteit

-      Emotionele instabiliteit

-      Geheugenstoornissen

-      Lage bloeddruk

-      Cognitieve achteruitgang

-      Hallucinaties

-      Dementie

-      Freezzing ( blokkade bij het lopen)

-      Rusteloze benen

-      Huidproblemen

-      Overmatig zweten

-      Spraak- communicatieproblemen

-      Moeite met slikken

 

 

Alzheimer en andere soorten dementie

 

Eerste verschijnselen:

 

-      Familielid merkt dat er iets niet pluis is

-      Terugkerende geheugenklachten 

-      Gedragsproblemen

-      Veranderingen in het karakter

 

Symptomen:

 

-      Vergeetachtigheid

-      Problemen met dagelijkse handelingen bv. geldzaken regelen of hobby-s uitoefenen wordt lastig, dingen plannen of in juiste volgorde uitvoeren zoals bv. koffiezetten

-      Vergissingen met tijd en plaats , vaker weg kwijt geraken, vergeten waar men is of hoe men daar gekomen is

-      Taalproblemen – kan moeilijk een gesprek volgen, midden in gesprek stoppen en vergeten hoe het verder moet, of aldoor hetzelfde herhalen , woorden vergeten

-      Kwijtraken van spullen, op vreemde plekken leggen van spullen bv. portemonnee in de koelkast

-      Slecht beoordelingsvermogen – geen situaties kunnen inschatten of keuzes kunnen maken. Bv. extreem veel boodschappen kopen

-      Terugtrekken uit sociale activiteiten , onderneemt minder dan voorheen, veel meer slapen dan gewoonlijk, urenlang naar tv zitten staren

-      Veranderingen in gedrag en karakter bv. verward, achterdochtig, depressief of angstig, plotselinge stemmingswisselingen

-      Onrust – steeds naar iets op zoek of aan het opruimen, constante gevoel van onrust en behoefte om te lopen

-      Problemen met het zicht bv. moeilijk afstanden kunnen inschatten

 

 

Malaria

 

Infectieziekte veroorzaakt door steekmuggen in (sub) tropische gebieden.

Na een beet van een geïnfecteerde mug komen de parasieten in het lichaam terecht.

Malaria kan de dood tot gevolg hebben.

 

Malaria symptomen: wanneer beginnen ze?

 

-      Bij malaria tropica (gevaarlijkste en dodelijke variant) is binnen 48 uur dodelijk

-      Overige varianten – symptomen starten tussen de 10 dagen en 6 weken na de steek

Symptomen:

 

-      Hoge koorts

-      Koude rillingen

-      Hevig zweten

-      Bloedarmoede

-      Verwardheid

-      Vermoeidheid

-      Hoofdpijn

-      Gewrichtspijn/ spierpijn

-      Misselijkheid/braken

-      Diarree

-      Geelzucht

-      Stuiptrekkingen ( bij kinderen)

-      Coma

De symptomen zijn heviger bij zwangere vrouwen, kinderen jonger dan 3 maanden en reizigers zonder milt.

 

 

Hersenvliesontsteking  - Meningitis

 

Oorzaken:Ontsteking vd vliezen die de hersenen en het ruggenmerg omhullen.

                   Kan veroorzaakt worden door een infectie met een bacterie of virus.

                   De virale vorm komt het meest voor, is meestal goedaardig en gaat vanzelf over 

                   Binnen 4 tot 10 dagen. 

                    Bacteriële vorm kan een ernstig verloop hebben, soms zelfs dodelijk. 

                    Bacteriën die meningitis veroorzaken zijn bv. meningokokken, pneumokokken en

                    Haemophilus Influenzae type B.

                    Kan op alle leeftijden voorkomen, maar meestal jonge kinderen tot 4 jaar en 

                    Jonge mensen tussen 14 en 25 jaar.

                    Verzwakt immuunsysteem en slechte hygiënische omstandigheden maken je 

                   vatbaarder, evenals hoofdwonden en infecties aan ogen, oren en neus kunnen 

                    leiden tot hersenvliesontsteking.

                  De virale variant is besmettelijk met een incubatietijd van wel 3 weken.

                   Bacteriële variant is minder besmettelijk, maar kan het wel zijn.

 

Symptomen:

-      Hoofdpijn ( met name bij bukken)

-      Stijve nek

-      Koorts

Aanvullende klachten:

-      Braken

-      Overgevoeligheid voor licht

-      Spierslapte ( bij ernstige gevallen)

-      Verlamming

-      Verminder spraakvermogen

-      Dubbelzien

-      Epileptische aanvallen

Bij bacteriële meningitis aanvullende symptomen:

-      Rode vlekjes ( die niet wegdrukbaar zijn) op de romp

-      Slaperigheid (evt. Gevolgd door coma)

-      Stuiptrekkingen

 

 

CVA (beroerte) – herseninfarct of hersenbloeding

 

Cerebrum Vasculair Accident – ongeluk in de hersenen.

In 80 % van de gevallen gaat het om een herseninfarct ( ischemisch CVA), in de overige 20 % gaat het om een hersenbloeding (bloederig CVA).

Is het CVA van tijdelijke aard en zijn de symptomen binnen de 24 uur weg dan spreekt met van een TIA ( Transient Ischeamic Attack) en heeft geen restverschijnselen maar is vaak wel een voorbode op een CVA.

 

Herseninfarct: Belangrijk bloedat in de hersenen raakt geblokkeerd door een stolsel , waardoor de zuurstofvoorziening naar de hersenen ernstig belemmerd raakt. 

 

Hersenbloeding: Een bloedvat in de hersenen scheurt gedeeltelijk en er stroomt bloed in de hersenen. Het aangedane gebied eromheen krijgt niet of nauwelijks bloed en dus geen zuurstof.  Een deel van de hersenen kan in verdrukking raken en afsterven.

Belangrijkste oorzaak is een chronisch te hoge bloeddruk.

 

Risicofactoren:  

-      Roken

-      Reumatoïde artritis

-      Obesitas

-      Hartaandoeningen

-      Atherosclerose (aderverkalking)

-      Weinig lichaamsbeweging

-      Te hoog cholesterol

-      Te hoge bloeddruk

-      Diabetis

-      Hartritmestoornissen

-      Stress

Symptomen:

-      Eenzijdig verlamd gezicht

-      Verlamde arm 

-      Verlamd been

-      Moeilijke spraak door gedeeltelijke aangezichtsverlamming

-      Plotselinge verwardheid

-      Moeite om mensen te begrijpen

-      Plotselinge gezichtsdaling of blindheid aan een of beide ogen

-      Plotseling dubbelzien, gezichtsveld uitval ( bv. deel niet zien)

-      Plotseling moeite om te lopen, duizeligheid of evenwichtsstoornissen

-      Plotselinge zeer erge hoofdpijn

 

 

Linker hersenhelft

 • Aandoeningen, krachtsverlies, verlammingen of gevoelsstoornissen aan de rechterkant vh lichaam
 • Taal- en spraakproblemen
 • Problemen met herkennen van voorwerpen
 • Problemen met dagelijkse handelingen, routines wat vroeger goed ging
 • Geheugen voor verbale zaken
 • Afname analytisch vermogen
 • Problemen met chronologie ( volgorde van tijd, oorzaak en gevolg)
 • Verminderde timing en snelheid van vaardigheden
 • Links en rechts verwarring
 • Moeite hebben met cijfers, getalbegrip en dus geld
 • Langzaam worden
 • Onzeker teruggetrokken gedrag
 • Kans op depressie
 • Kans op wisselende stemmingen, sneller overspoeld door emoties

 

Rechter hersenhelft

 • Bewegingsstoornissen
 • Gevoelsstoornissen, zwakte of verlamming aan linkerkant van het lichaam
 • Verminderd gezichtsvermogen aan de linkerkant van beide ogen, alsof beide brillenglazen aan de linkerkant zijn afgeplakt per glas
 • Niet beseffen dat linkerzijde van het lichaam of ruimte bestaat en/of geen aandacht voor de verlamde kant van het lichaam.
 • Het gevoel voor ruimte en tijd kan slecht zijn waardoor iemand diepte, vorm, kleur en afmetingen niet kan inschatten en verdwaald.
 • Ruimtelijk inzicht problemen
 • Visueel ruimtelijke problemen
 • Verminderd inzicht in eigen gedrag, of in problemen en beperkingen
 • Minder inzicht in sociale situaties
 • Taal wordt vaak te letterlijk genomen en grapjes of achterliggende boodschappen niet begrepen
 • Moeite met begrijpen van humor
 • Moeilijk inschatten wat een ander aan emotie in de stem legt als boosheid, opluchting, verdriet, vreugde
 • Slechte herkenning van gezichten
 • Moeite met het overzien van het geheel
 • Niet meer weten hoe je je moet aankleden of in welke volgorde
 • Snel, impulsief en soms onaangepast gedrag
 • Zelfoverschatting
 • Verminderde zelfcontrole
 • Verminderd ziekte-inzicht