De Beroerte, het CVA

= Cerebro Vasculair Accident

= Hersentrombose óf Hersenbloeding

A.W.L.Hut, em. huisarts Hoek van Holland, 16 oktober 2005.

Harwichweg 194 herzien 06-04-2012

3151BP Hoek van Holland

De Beroerte, het CVA, bestaat uit twee ziekte-mogelijkheden, die dezelfde symptomen / ziekteverschijnselen oproepen:

1. De trombose, meestal van de Art. Cerebri Media.

2. De bloeding, vanuit de Arteria Cerebri Media,

(doch ook uit andere vaten is dit beide mogelijk, uiteraard met een ander symptomencomplex;

men spreekt dan echter niet van een Beroerte ( zie bijgevoegde platen)

Oorzaak van de trombose is meestal een Embolie vanuit een kuitvene-trombose, oorzaak van de bloeding is meestal het barstyen van een bloedvat door Hoge Bloeddruk,

De verklaring van de gemeenschappelijke Symptomen ligt in het feit, dat hetzelfde Hersengebied door uitval wordt getroffen: bij een trombose door uitval door Zuurstofnood / voedingsstoornis door belemmering of afsluiting van het bloedvat, en bij een bloeding door voedingsstoornis / zuurstofnood door afdruk van het vat met doorstromingsbelemmering, óf door druk locaal op het Hersenweefsel.

Bij een beroerte zijn de Symptomen:

Halfzijdige verlamming van arm + been, vergezeld van halfzijdige verlamming van het gelaat, soms aan de overzijde..

De verklaring hiervan is, dat arm, been, en gelaat worden geïnnerveerd van uit de overstaande Grote Hersenhelft, waarbij de handigheid (Re/Li) bepaalt, welke Hersenhelft de spraakvermogens aanstuurt. Bij Rechtshandigheid geeft uitval van de Linker hemisfeer spraakuitval (geheel of gedeeltelijk), bij Linkshandigheid uitval van de Rechter hemisfeer;

dit komt, omdat op ruggenmergniveau de vezels kruisen naar de andere lichaamshelft, voor de hersenzenuwen op het niveau van hersenstam / verlengde merg, voor de ledematen op ruggenmergniveau bij de Decursatio Pyramidis, de kruising van de Pyramidebaan (zie platen)

Merkwaardigerwijs zijn deze kruisingen niet bij iedereen hetzelfde van invloed, waardoor bij sommigen de verlamming van arm en been aan de andere kant plaatsvindt als de gelaatsverlamming: Gekruiste uitval. Volgens de Internationale Literatuur is dit in 80 % het geval, doch persoonlijke mededelingen van het Ambulance-personeel in onze regio stellen, dat gelijkzijdige verlamming het merendeel vormt.

Als LOTUS kunt u dus beide symptoom-complexen spelen. Blijft echter, dat Rechtshandigheid en Rechtsverlamming gepaard dient te gaan met Spraakverlies.

Aangemerkt dient nog wél te worden, dat het in woorden denken ongestoord blijft, en dat de patiënt dus alles blijft begrijpen; ook weet hij donders goed, wat het antwoord op de vraag is, ookal kan hij/zij dit niet onder woorden brengen.

Verschijnselen

De patiënt zakt in elkaar en raakt meestal bewusteloos.

Zijn gezicht wordt soms blauw-rood en hij heeft een typerende, diep-snurkende ademhaling.

In het ernstigste geval komt de patiënt niet meer bij en overlijdt.

In minder ernstige gevallen komt de patiënt na kortere of langere tijd weer bij, waarbij dan blijkt dat aan één helft van het lichaam arm en been geheel of gedeeltelijk verlamd zijn. (Hemiplegie = halfzijdige verlamming)

Ook is (soms aan de andere zijde) de wang vaak verlamd, waardoor de mond afhangt en de wang bij het uitademen steeds wordt opgeblazen( spierslapte).

Ook de spieren die de spraak verzorgen kunnen uitvallen, waardoor de patiënt

moeilijk gaat spreken. Hetzelfde kan met de slikspieren gebeuren, waardoor de patiënt dreigt zich te verslikken en speeksel laat lopen.

Afasie

Soms ontstaat de bloeding op de plaats waar de spraak geregeld wordt (Re bij Rechtshandigen, Li bij linkshandigen). Deze patiënten kunnen dan niet meer op

hun woorden komen. Als je ze b.v. een potlood laat zien, weten ze wel wat het is en waarvoor ze het kunnen gebruiken, maar het woord potlood kunnen ze niet meer vinden.

Ze spreken vaak zinnen uit waaruit de trefwoorden ontbreken: "Ik ben naar ...1, naar ..., naar ... geweest, en heb daar een ...2, een ..., nou-ja een ... gekocht."

1= Amsterdam 2= Potlood.

Grimeren:

Blauw-rood gelaat (lichte Cyanose door verminderde doorbloeding, door hoge bloeddruk).

Acteren:

Mits Bewusteloos: snurken

Mits bij kennis: mondhoek naar beneden laten hangen, aan dezelfde kant de wang

opbollen bij het uit-ademen.

Een arm en been slap (verlamming, zelfde kant of kruiselings tov gelaat).

Moeite met spreken

Afasie; het wordt dan wel heel moeilijk voor de EHBO-er en het is de vraag of, de EHBO-er dit herkent. (mits goed gespeeld wel)