Start Nieuwe Beginnerscursus Januari 2021. ( Bij voldoende aanmeldingen) Info onder knop " Beginnerscursus"

Gebruikerswaardering:  / 2
ZwakZeer goed 
L.O.T.U.S.

L
andelijke Opleiding Tot Uitbeelding van SlachtoffersWat doet een LOTUS slachtoffer:
* Het uitbeelden van Letsels en Ziektebeelden door middel van:

→Grimeren van letsels en ziektebeelden
→Acteren van letsels en ziektebeelden

Dit alles op een uiterst realistische manier.

Er wordt gebruik gemaakt van een rollenspel, waarin zowel het slachtoffer als de eerste hulpverlener nauw betrokken zijn.
De eerste hulpverlener leert in dit proces hoe te handelen en welke vragen te stellen. ( een diagnose stellen)
Het werken in een praktijksituatie heeft het voordeel dat de realiteit en de theorie van het EHBO-boekje samensmelten.
Dit alles verhoogt het niveau van de eerste hulpverlener en deze zal dan in de praktijk dan ook beter voorbereid zijn/haar eerste hulp verlening.


Waarom wordt men LOTUS slachtoffer?
Idealisme en gedrevenheid zijn de bepalende factoren die iemand ertoe brengen om LOTUS slachtoffer te worden en te blijven.
EHBO-ers die regelmatig met LOTUS slachtoffers worden geconfronteerd doen bijzonder veel ervaring op.

Ervaring die men nodig heeft om een echt slachtoffer goed te behandelen.
Ervaring op het gebied van wat een slachtoffer mankeert.
Ervaring in het omgaan met een slachtoffer.

Wat constateren we? Spel en werkelijkheid vloeien ineen.

Een manier om nog meer te leren van eerste hulpverlening, de achterzijde van de medaille leren kennen, is vaak een motivatie om LOTUS slachtoffer te worden.
Men heeft vaak al met LOTUS slachtoffers te maken gehad in hun eigen EHBO-opleiding.
Men heeft daar gezien wat een LOTUS slachtoffer kan en doet.


Erkenning van het LOTUS slachtoffer.
Door regelmatig inzetten van LOTUS slachtoffers bij de EHBO-opleidingen en herhalingslessen, bij kleine en grote oefeningen enz. mag worden opgemaakt dat steeds meer mensen en instellingen die met hulpverlening te maken hebben het nut van LOTUS inzien.
Het gevolg hiervan dat LOTUS slachtoffers steeds meer worden ingezet.

De ERKENNING die hiervan uitgaat geeft het LOTUS slachtoffer zo de noodzakelijke motivatie om bereid te zijn als "slachtoffer" te fungeren, desnoods in weer en wind, op onbeschutte plaatsen, in autowrakken enz. omdat ook echte slachtoffers in dergelijke omstandigheden kunnen verkeren.
De opzet is immers de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.


Voor welke instanties zijn LOTUS slachtoffers werkzaam?
Diverse instanties in Nederland maken gebruik van onze diensten, immers een zo goed mogelijk opgeleidde eerste hulpverlener zal beter presteren in de praktijk.

  • EHBO verenigingen
  • Bedrijfshulpverleningsinstanties (BHV)
  • Arbo diensten
  • Rode Kruis afdelingen
  • Brandweer
  • Politie
  • Ambulancediensten
  • GGD
  • Diverse onderwijsinstanties
  • Defensie

Ook kunt u ons tegenkomen bij kleinere en grote oefeningen waarbij de diverse instanties - diensten hun samenwerking en kennis van de Eerste Hulpverlening kunnen beoefenen.